website collation

  fff

Jujutsu
Jujutsu er en gammel japansk selvforsvarskunst. Mykt selvforsvar er en fri oversettelse av jujutsu, der ju betyr myk/føyelig eller ettergiven og jutsu betyr kunst eller teknikk. Jujutsu inneholder teknikker med kast, fellinger, frigjøringer, kontrollgrep, stranguleringer, slag og spark. Se videoer

Grunnprinsipper
Et av grunnprinsippene i jujutsu er at man utnytter angrepskraften i stedet for å møte den med egen kraft. Et annet grunnprinsipp er at man i størst mulig grad benytter hele kroppens kraft, og da gjerne mot angriperens svakeste punkter.

Kort historikk
Jujutsu oppstod som et begrep i Edo-perioden i årene 1600-1868, også kalt Tokugawa-perioden. Før denne perioden ble jujutsu trent på flere skoler (ryu) som en av flere kunster, hvor bruk av våpen også var et naturlig innslag. Disse kunstene går under fellesbetegnelsen bujutsu, hvor noen de mest kjente er kenjutsu, iai-jutsu, kyujutsu, bojutsu, jojutsu og kusarigama-jutsu. Edo-perioden var i motsetning til tidligere tider preget av fred, både internt i Japan og med omverdenen. Dette medførte et nytt syn på kampkunst, hvor estetikk og etikk etterhvert ble mere vektlagt enn effektivitet. Mange av skolene som ble startet i denne perioden konsentrerte seg om å perfeksjonere et mindre utvalg av de forskjellige kunstene, og vi ser en framvekst av rene Jujutsu skoler. Det har vært dokumentert 725 forskjellige Jujutsu-systemer eller skoler, hvor noen av de mest kjente er Takenouchi Ryu, Daito Ryu og Yoshin Ryu.

Jujutsu i dag
Vår jujutsu er basert på de gamle japanske systemer, men er tilpasset den moderne tid - både i form av lovgivning og treningsprinsipper, formalisert i systemet som vi trener.

Treningseffekt
Ved å trene jujutsu bedrer du dine muligheter til å ta vare på deg selv. Dette er en effekt som ofte kommer etter kort tid. Selvforsvar er like mye psykiske holdninger som fysiske ferdigheter, og det skal ikke mange treningsøkter til før man ser at man har mulighet til å forsvare seg selv. Man får en styrket selvtillit og blir sikrere på seg selv.

Vi er tilsluttet stilartsorganisasjonen Ju Jitsu Norge samt Norges Kampsport Forbund, seksjon for jujutsu.

Bli medlem

blimedlem

Aktivitetskalender

calendar

Samarbeidspartnere

Logo antidoping.noProzo logo web
Fighter logosportsclubsarpsborg web

 

   Sentrum Kampsport Klubb - Sarpsborg, Vestengveien 40, 1725 SARPSBORG / Telefon resepsjon: 69 12 01 01 / E-post: post@sentrumkampsport.com